LAS PEŁNI OGROMNĄ ROLĘ W ŁAGODZENIU ZMIAN KLIMATU

Od początku tego roku polskie lasy pochłonęły już 36 623 560 ton dwutlenku węgla – dla Ciebie chronimy klimat

Według danych z 2018 r. polskie lasy pochłonęły 36 623 560 ton dwutlenku węgla, dziennie daje to ponad 100 tys. ton pochłoniętego CO2.

Źródło: "Poland CRF 2020”- United Nations Climate Change, TABLE 4.A SECTORAL BACKGROUND DATA FOR LAND USE, LAND-USE CHANGE AND FORESTRY."

Aktualności